Persbericht: Landelijk programma bundelt lokale krachten in de strijd tegen energiearmoede 

Nederland, 3 juni 2024 – FIXbrigade Nederland, Energie Samen en Energiebank Nederland werken samen onder de noemer ‘Lokale Energiearmoedeaanpak’ (LEA). Dit initiatief heeft als doel om samen met lokale sociaal-maatschappelijke initiatieven en gemeenten de aanhoudende energiearmoede in Nederland aan te pakken.  

Ongeveer 1 miljoen huishoudens hebben moeite om hun energierekening te betalen. Energiearmoede, of beter gezegd energieongelijkheid, omvat meer dan alleen financiële zorgen. Het gaat ook om problemen zoals slecht geïsoleerde, koude woningen, gezondheidsrisico’s en sociaal isolement. LEA is ervan overtuigd dat een sociaal-maatschappelijke benadering de meest effectieve aanpak is om energiearmoede structureel aan te pakken.  

Lokale initiatieven vormen hierbij de sleutel tot succes. Zij zijn bekend met de omgeving en beschikken over een lokaal netwerk en lokale kennis. Door het vertrouwen dat ze genieten komen ze bovendien achter de voordeur bij mensen. Dit biedt het grote voordeel dat ze daadwerkelijk de doelgroep bereiken en ondersteunen. Bovendien dragen lokale initiatieven bij aan het opbouwen van een sociaal fundament om de gemeenschap ook op lange termijn effectief te helpen. 

Gemeenten hebben over het algemeen een goed beeld van problematiek en de doelgroep die hulp nodig heeft, maar missen veelal de capaciteit om het probleem structureel aan te pakken. Het is ook nog niet altijd bekend dat de sociaal maatschappelijke aanpak de meest effectieve is in de strijd tegen energiearmoede. Hierdoor blijft de hulp in veel gevallen beperkt tot eenmalige bezoeken met beperkte oplossingen, terwijl juist regelmatig contact en stapsgewijze ondersteuning nodig zijn voor echte impact. Lokale organisaties, die juist inzetten op deze structurele aanpak, zijn ook niet altijd voldoende in beeld. Ze vinden het lastig om luid en duidelijk van zich te laten horen en missen soms de expertise om hun hulp op te schalen naar het benodigde niveau. LEA zet deze lokale initiatieven en organisaties in hun kracht en helpt ze om hun vitale rol in de strijd tegen energiearmoede te verduidelijken en te versterken. 

Met een landelijk netwerk van regiocoördinatoren verbindt LEA bestaande lokale initiatieven met gemeenten. Ze worden op de kaart gezet en gesteund om samen met gemeenten lokale energiearmoede op een sociaal-maatschappelijke manier aan te pakken. Naast vrijwilligers en betaalde professionals worden indien mogelijk ook mensen betrokken waar de arbeidsmarkt een afstand toe heeft. LEA kan verder gemeenten adviseren over hoe zij in hun aanbestedingen de sociaal-maatschappelijke aanpak kunnen waarborgen.  

Het streven is om op zo veel mogelijk plaatsen in Nederland een duurzame coaching- en fixingaanpak te implementeren, waardoor bewoners blijvend geholpen worden. Daar zijn al flinke stappen in gemaakt. Op de kaart op www.wijzijnlea.nl is te zien waar energiearmoede al op de LEA-manier wordt aangepakt. 

Het programma ‘Lokale Energiearmoedeaanpak’ (LEA) wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Deel dit bericht

Gerelateerde artikelen

Energiecoaching die verder gaat 

Energiecoaches zijn essentieel in de strijd tegen energiearmoede; LEA pleit voor een diepgaande, sociaal-maatschappelijke aanpak om blijvende resultaten te bereiken. Marianne Commies deelt haar ervaringen als energiecoach in Arnhem.

Read More