Over ons

Energiebank Nederland, Energie Samen en FIXbrigade Nederland bundelen binnen LEA de krachten in de strijd tegen energiearmoede. LEA ondersteunt gemeenschappen en initiatiefnemers om samen met gemeenten lokale energiearmoede structureel aan te pakken.  

De gezamenlijke missie van de drie organisaties is het opzetten van een lokaal sociaal fundament om energiearmoede te bestrijden. De samenwerking is gebaseerd op gedeelde waarden, waaronder het aanpakken van energie- en isolatiearmoede, CO₂-reductie en het vrijmaken van capaciteit voor sociale energietransitie. 

Waarom?

In Nederland hebben ongeveer 1 miljoen huishoudens moeite met het betalen van hun energierekening. Energiearmoede, of beter energieongelijkheid, omvat meer dan alleen financiële zorgen. Het gaat ook om kwesties als slecht geïsoleerde, koude woningen, gezondheidsrisico’s en sociaal isolement. Een gecoördineerde en bestendige aanpak is daarom van cruciaal belang. De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld via gemeenten om snel huizen van deze huishoudens te bezoeken en te verbeteren. Dit budget komt uit het Nationaal Isolatieprogramma en uit Prinsjesmiddelen voor kwetsbare huishoudens.

Op meerdere plaatsen in Nederland zijn lokale initiatieven die dit samen met gemeenten oppakken. Maar in veel gemeenten moeten deze inspanningen nog starten. Daarom hebben de drie organisaties hun krachten gebundeld. Het doel van LEA is om in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland een bestendige aanpak te realiseren waarmee mensen structureel geholpen zijn 

Wat?

LEA ondersteunt en versterkt lokale initiatieven en initiatiefnemers die kwetsbare huishoudens helpen met energiebesparing en het verduurzamen van hun woning. Het doel is om op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland een goed verankerde coachings– en fixingsaanpak op te zetten, waardoor bewoners met energiearmoede structureel worden geholpen.

Hoe?

De aanpak bouwt een sociaal fundament tussen lokale organisaties om gemeenschappen op lange termijn te ondersteunen in de warmtetransitie. Regio-coördinatoren helpen lokale organisaties bij het zoeken naar samenwerking en het opzetten van een uitvoeringsstructuur. De ondersteuning omvat onder andere het in kaart brengen van lokale organisaties actief op energiearmoede, het bepalen van rollen en verantwoordelijkheden, het organiseren van financiering en het laten groeien van lokale organisaties tot zelfstandige uitvoerders. 

Contact

Wil je meer weten over LEA en over de aanpak?