Manifest lokale energiearmoedeaanpak

Energiebank Nederland – Energie Samen – FIXbrigade Nederland

Energiebank Nederland, Energie Samen en FIXbrigade Nederland hebben de handen ineengeslagen en werken samen aan een lokale energiearmoedeaanpak. De kern van deze aanpak is gericht op het activeren en ondersteunen van lokale initiatieven om samen met hun gemeente de aanpak energiearmoede uit te voeren. We werken samen op basis van onderstaande waarden en dragen deze uit. 

1

Daadwerkelijk bereiken van de doelgroep

Het algemene uitgangspunt is dat kwetsbare huishoudens zo goed mogelijk geholpen worden. De ervaring leert dat mensen in energiearmoede niet snel de deur opendoen. De responsratio op brieven van gemeente, e-mails of onaangekondigde bezoeken is laag. Terwijl in deze groep de hulp het hardst nodig is. Een lokaal initiatief werkt vanuit gewonnen vertrouwen van een lokale organisatie, versterkt door mond-tot-mond reclame van andere bewoners. Dat zorgt ervoor dat de deur voor het lokale initiatief eerder opengaat.

2

Creëren van een lokale coalitie (samenwerkingsverband) - community vorming

Lokale organisaties staan met de figuurlijke voeten in de klei en zijn goed geworteld in de lokale samenleving. Ze kennen de omgeving, weten welke uitdagingen er zijn en hebben het juiste netwerk en vertrouwen om die uitdagingen aan te gaan. Samenwerken met lokale partners is niet een vraag maar vanzelfsprekend essentieel. Denk hierbij aan energiecoöperaties, energiebanken, welzijnsorganisaties, voedselbanken, opleiders, sportverenigingen, religieuze instellingen, sleutelfiguren in de wijk, gemeente en woningcorporaties. 

3

Aangaan van lange termijn (structureel) relaties

Het algemene uitgangspunt is dat kwetsbare huishoudens zo goed mogelijk geholpen worden. De ervaring leert dat mensen in energiearmoede niet snel de deur opendoen. De responsratio op brieven van gemeente, e-mails of onaangekondigde bezoeken is laag. Terwijl in deze groep de hulp het hardst nodig is. Een lokaal initiatief werkt vanuit gewonnen vertrouwen van een lokale organisatie, versterkt door mond-tot-mond reclame van andere bewoners. Dat zorgt ervoor dat de deur voor het lokale initiatief eerder opengaat.

4

Echt ondersteunen van mensen in energiearmoede

Lokale organisaties staan met de figuurlijke voeten in de klei en zijn goed geworteld in de lokale samenleving. Ze kennen de omgeving, weten welke uitdagingen er zijn en hebben het juiste netwerk en vertrouwen om die uitdagingen aan te gaan. Samenwerken met lokale partners is niet een vraag maar vanzelfsprekend essentieel. Denk hierbij aan energiecoöperaties, energiebanken, welzijnsorganisaties, voedselbanken, opleiders, sportverenigingen, religieuze instellingen, sleutelfiguren in de wijk, gemeente en woningcorporaties. 

5

Integrale aanpak voor energiearmoede

Het algemene uitgangspunt is dat kwetsbare huishoudens zo goed mogelijk geholpen worden. De ervaring leert dat mensen in energiearmoede niet snel de deur opendoen. De responsratio op brieven van gemeente, e-mails of onaangekondigde bezoeken is laag. Terwijl in deze groep de hulp het hardst nodig is. Een lokaal initiatief werkt vanuit gewonnen vertrouwen van een lokale organisatie, versterkt door mond-tot-mond reclame van andere bewoners. Dat zorgt ervoor dat de deur voor het lokale initiatief eerder opengaat.

6

Goede samenwerking met de gemeente

Lokale organisaties staan met de figuurlijke voeten in de klei en zijn goed geworteld in de lokale samenleving. Ze kennen de omgeving, weten welke uitdagingen er zijn en hebben het juiste netwerk en vertrouwen om die uitdagingen aan te gaan. Samenwerken met lokale partners is niet een vraag maar vanzelfsprekend essentieel. Denk hierbij aan energiecoöperaties, energiebanken, welzijnsorganisaties, voedselbanken, opleiders, sportverenigingen, religieuze instellingen, sleutelfiguren in de wijk, gemeente en woningcorporaties. 

7

Sociaal maatschappelijk aanpak

Onze aanpak lokale energiearmoede is er één zonder winstoogmerk. Zo komt er zoveel mogelijk geld van de gealloceerde budgetten voor energiearmoede daadwerkelijk bij kwetsbare huishoudens terecht.