Samen strijden tegen energiearmoede

LEA heeft als doel om samen met lokale sociaal-maatschappelijke initiatieven en gemeenten de groeiende energiearmoede in Nederland aan te pakken.

Waar wordt energiearmoede op de LEA-manier aangepakt?

Actief

In gesprek

LEA verbindt bestaande lokale sociaal maatschappelijke initiatieven die de strijd tegen energiearmoede aangaan en zet ze letterlijk op de kaart. Het streven is om op zo veel mogelijk plaatsen in Nederland een duurzame coaching- en fixingaanpak te implementeren, waardoor bewoners blijvend geholpen worden. Wil je weten waar de LEA-aanpak al wordt toegepast? Kijk op de kaart om de lokale initiatieven te ontdekken.

“Een warm thuis is de basisvoorwaarde voor iedere Nederlander”

Nieuws

Energiecoaching die verder gaat 

Energiecoaches zijn essentieel in de strijd tegen energiearmoede; LEA pleit voor een diepgaande, sociaal-maatschappelijke aanpak om blijvende resultaten te bereiken. Marianne Commies deelt haar ervaringen als energiecoach in Arnhem.

TNO-onderzoek: Energiehulpen met lokale inbedding het meest effectief

💡 Nieuw TNO-onderzoek bevestigt: Sociaal-maatschappelijke aanpak is het meest effectief in strijd tegen energiearmoede We zijn verheugd over de recente bevindingen van TNO, die aantonen dat de lokaal gewortelde sociaal-maatschappelijke initiatieven die LEA op de kaart zet, het beste werken om energiearmoede aan te pakken. Dit onderzoek onderstreept dat een brede, geïntegreerde benadering – die meer doet dan alleen financiële problemen oplossen – de meeste impact heeft. 🌍🏡 📊 Belangrijkste bevindingen: 1. Lokale inbedding is het meest belangrijk voor de effectiviteit van energiehulp.2. Meerdere en langere bezoeken van energiehulpen dragen bij aan de verbetering van het wooncomfort en de fysieke gezondheid en bevorderen duurzaam gedrag.3. Energiehulporganisaties die vrijwilligers en arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben verbeteren het wooncomfort en de fysieke gezondheid en verminderen de financiële zorgen.4. Samenwerking met een woningcorporatie en gerichte werving helpt om kwetsbare bewoners te bereiken. LEA versterkt lokale initiatieven door samenwerking met gemeenschappen en gemeenten, en helpt bij de implementatie van duurzame coaching- en fixingaanpakken. Samen werken we aan een toekomst zonder energiearmoede. 💪🤝 Lees meer en download het gehele rapport op: https://www.tno.nl/nl/newsroom/2024/06/tno-onderzoek-energiehulpen-lokale/